کامپوزیت دندان یک شیشه چند کاره می باشد که برای شکسته شدن، سفیدکردن، اصلاح فرم دندان ها و ساخت دوباره لبخند مراجعه...

بیشتر بخوانید